Dashboard Çözümleri

Gör&Geç data.

Ajans ve marka ortamlarında yaygın hale gelmeye başlayan ekranlardan anlık data akıtmak için istenilen kırılımlarda özel paneller hazırlanabilir.

Dashboard, Socialth Sense’in online raporlamalarında kullanılan hazır grafik (chart) araçları ile oluşturulabileceği gibi, talep doğrultusunda, monitoring ile elde edilen verinin imkan verdiği ölçüde yeni modüller de eklenebilir.

Dashboard’un içeriği, kullanılacak aygıtlara göre optimize edilir. Talep edilen modüllerin bir ekrana sığmaması, okunurluğunu kaybetmesi ve/veya birden fazla ana ekranda kullanılmak istenmesi durumunda, istenilen sayıda dashboard üretilebilir. Bu dashboard’lar, 1080p çözünürlüğe uygun düzenlenebilir.

Modüllerin Twitter, Instagram, Ekşi Sözlük gibi sosyal medya tabanlı olanları real-time, web ve haber siteleri real-time’a yakın sürelerde kendini güncelleyebilir. Dashboard’u oluşturan modüllerin belirtilen zamanlamada kendini güncellemesi gibi timer özellikleri tanımlanabilir.